Mat till fattiga familjer

Restriktionerna för befolkningen i Peru är fortsatt omfattande. Undantagstillståndet med bland annat utegångsförbud är förlängt till den 10 maj. All verksamhet står stilla sedan 11 mars vilket innebär att de flesta i Calca har inga inkomster. Nästan alla saknar dessutom … Läs mer »

Alla hjälps åt i Calca

Utegångsförbudet i Peru har förlängts till den 26 april. I Cuscoregionen, dit Calca hör, har antalet konstaterade smittade dubblats på en vecka till 130 fall och 3 döda. Varje kommun arbetar hårt för att smittan inte ska nå dit. Genom … Läs mer »