Vi fortsätter med Bolsas Solidarias

Hitintills har vi delat ut 900 väl tilltagna matpaket till fattiga äldre och barnfamiljer i Calca. Men coronakrisen förvärras i Peru. Därför fortsätter vi med utdelningarna av våra matpaket – Bolsas Solidarias. Vi har kapaciteten 60 matpaket i veckan. I … Läs mer »

Huertos Ayni projektet växer

I slutet av maj startade vi vårt projekt Huertos Ayni. Syftet var att lära familjer att odla sina egna grönsaker och skapa ett annat konsumtionsmönster. Odlingarna syftade också till att möjliggöra för familjerna att sälja en del av sin produktion … Läs mer »

Matpaket till covid-19 patienter

Coronapandemin drabbar invånarna i Peru hårt och då särskilt de allra fattigaste. Peru är det femte mest drabbade landet i världen. Covid-19 finns nu också i Calca. I förra veckan fanns det 50 drabbade familjer. Vi har under en tioveckors … Läs mer »