Vår butik Huertos Familiares Ayni

I slutet av maj startade vi vårt projekt Huertos Ayni då vi hjälpte 200 familjer att starta egen odling av grönsaker. Varje familj fick 128 grönsaksplantor, kompostjord och framförallt utbildning och rådgivning. Målet med projektet var att öka deras självhushållning … Läs mer »

Våra bibliotek i Calca

Sedan flera år tillbaka har vi bedrivit biblioteksverksamhet i Calca. Bakgrunden var att ingen kommun i Inkas heliga dal erbjöd denna tjänst av kostnadsskäl. Det började med en enkel mobil enhet. Sedan satte vi upp mindre bibliotek vid femton skolor. … Läs mer »

Fortsatt hjälp till covid-19-drabbade familjer

Vår kampanj för att förse sjukhuset i Calca med utrustning och mediciner för att ta hand om covid-19-drabbade personer fortsätter. Uppslutningen är stor och många invånare vill hjälpa till genom skänka olika saker, som vi sedan säljer via nätauktion. Nästa … Läs mer »