Grönsaksodling i Accha Alta

Vi har byggt 24 växthus i den fattiga bergsbyn Accha Alta tillsammans med 24 familjer. Familjerna bor på nästan 4 000 m höjd och klimatet är kärvt. Det går inte att odla grönsaker på friland så högt upp, men med … Läs mer »

Casa Materna Lamay invigt

Nu har vi invigt vårt sjätte Casa Materna – hus för havande kvinnor att komma till före sina förlossningar för att få stöd och råd av sjukvårdspersonalen för att skapa säkrare och tryggare förlossningar. I anslutning till hälsocentralen Centro de … Läs mer »