Biodling – nästa stora satsning

Med biodlingsspecialisten Eulogio Vargas har vi kommit överens om en satsning på biodling tillsammans med fattiga småbönder i Lamay, som ligger i Inkas heliga dal nära Calca. I förra veckan träffade vi ett tiotal bönder, som vill ingå i projektet. Dessa bönder har viss erfarenhet av biodling, men saknar tillräckliga kunskaper och relevant utrustning för att kunna driva biodlingen med lönsamhet.

Vi startar projektet omedelbart med några av bönderna för att kunna vara igång innan själva honungsproduktionen sätter igång under april – juli. Stiftelsen kommer att köpa in den utrustning bönderna behöver i form av bikupor, honungslunga, skyddsutrustning och liknande. Eulogio kommer att svara för utbildning av bönderna och löpande rådgivning.

Totalt finns det 21 bönder som ingår i projektet. Vi börjar med en tredjedel av dessa och gör en utvärdering efter honungskördsäsongen. Med de lärdomar vi då har dragit ska vi expandera projektet till alla bönderna i Lamay och därefter till andra byar i Inkas heliga dal.

Uppbyggnaden av projektet är i form av mikrolån till bönderna. Investeringen i varje bonde kommer att amorteras successivt i form av honung.

Två av de bönder som kommer att vara i första gruppen är Santiago resp. Martina. De är flitiga, fattiga, entusiastiska och glada. Och så bor de i en fantastisk vacker miljö.

IMG_1234IMG_1642IMG_1651

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *