CEBE Virgen De Fatima Yanatile

Vi fick en hälsning från personalen på CEBE Virgen De Fatima Yanatile. Detta är en skola vi var med att starta i februari 2019 tack vare en gåva från Stiftelsen Children in Focus. Skolan är till för barn med särskilda förmågor. Många har Downs syndrom. Andra är drabbade av autism, dövhet, blindhet och multipel funktionsnedsättning. Genom denna specialskola kan dessa utsatta barn få möjlighet att utvecklas på sina egna villkor. Yanatile ligger i djungeln i norra delen av Calcaprovinsen. I kommunen har skolledningen identifierat cirka 80 barn med särskilda förmågor. Många av dessa bor mycket otillgängligt och har inte möjlighet att ta sig till skolan. Dessa elever försöker skolan hjälpa genom hembesök.
Satsningen på barn med särskilda förmågor gör vi tillsammans med skolmyndigheten UGEL Calca, som ansvarar för det pedagogiska innehållet och för lärare, psykolog och sjuksköterska. Kommunen står för lokalerna och vi ansvarar för all utrustning för barnens motoriska och mentala utveckling. Detta samarbete är framgångsrikt och vi har byggt ytterligare tre sådana skolor i tre andra kommuner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *