Förlossningsvården i Calcaprovinsen

Förlossningsvården har under senare år blivit en viktig del i våra satsningar på att lyfta Calcaprovinsen ur fattigdom. Vi har sedan 2018 haft förmånen att bygga sex kvinnohus, Casa Materna, i anslutning till hälsocentraler i fem av Calcaprovinsens åtta kommuner. Hälsocentralerna är små sjukhus med mellan en och sex läkare som ska ge service dygnet runt. Tanken med dessa kvinnohus är att de havande kvinnorna i god tid får komma till hälsocentralerna för att få omsorg, råd och stöd för att skapa tryggare och säkrare förlossningar. Många av kvinnorna bor både långt från hälsocentralerna och inte sällan mycket otillgängligt, vilket tidigare resulterat att flera av dem tvingats föda sina barn hemma under mycket primitiva förhållanden.

Casa Materna består av 2 – 3 rum med upp till 6 sängar, fullt utrustade kök och separata hygienutrymmen. Kvinnornas egen insats är att laga sin egen mat. Några dagar före förlossningen och några dagar efter är det vanligaste vistelsen på Casa Materna. Kvinnornas familjer är också välkomna att komma med till Casa Materna.

Övergripande målet med Casa Materna är att skapa tryggare och säkrare förlossningar. Hälsovårdscentralernas läkare menar att detta mål uppnåtts liksom ett minskat antal hemmafödslar. Antalet förlossningskomplikationer har också minskat.

Totalt föds det mer än 100 barn i månaden i Calcaprovinsen. Åldern på mammorna varierar mellan 13 och 50 år. Historiskt har det varit problem med minderåriga förstföderskor. Men det sker en förändring. Vi är sedan förra året en del i informationsprojektet Gente Joven som handlar bland annat om oönskade graviditeter. Redan nu ser vi att antalet oönskade graviditeter har minskat. För den 50-åriga kvinnan var det hennes 11:e barn. Även här sker en förändring. De flesta familjer hade förr åtminstone 5 – 6 barn. Idag föder varje kvinna i Peru i genomsnitt 2,3 barn. Motsvarande siffra i Sverige är 1,7.

Casa Materna har varit en stor och framgångsrik satsning för oss. Därför vill vi tacka särskilt familjen Bo Lundqvist, Per Elvinsson, Anna och Robert Idegren, Stiftelsen Sevholts hjälpfond och Margit Asterling för ert stöd men även alla andra Peruvänner, som gjort dessa satsningar möjliga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *