Grönsaksodling i bergsbyn Accha Alta

Marisol besökte bergsbyn Accha Alta i förra veckan. Accha Alta ligger på en sluttande platå mellan 3 800 och 4 000 m över havet. Samfälligheten består av 130 familjer. Fattigdomen är stor. Familjerna är jordbrukare, men deras arealer är för små för att försörja familjerna. Dessutom är växtklimatet kärvt att det endast går att odla potatis på friland. Därför jobbar många av männen utanför hemmet, oftast långt hemifrån, och kvinnorna väver.

Med stöd av Texla AB började vi bygga 24 växthus i maj 2021 för odling av grönsaker. Växthusen tar vara på solens värme dagtid och håller borta minusgraderna nattetid. Vi gav familjerna grönsaksplantor och utbildning i grönsaksodling. Nu har familjerna odlat grönsaker i mer än ett år och det fungerar alldeles utmärkt. De har dessutom utökat odlingarna till att även omfatta krydd- och medicinalväxter.

Detta är ett utmärkt exempel hur man kan hjälpa fattiga familjer att skapa ny sysselsättning som ger familjerna återkommande intäkter och dessutom en bättre balanserad kost. Familjernas kommentar till detta projekt har varit: ”Det har gett oss mat på bordet”. Tyvärr var det inte alla som kunde säga detta tidigare. Ett stort TACK till Texla AB för att ha gjort detta projekt möjligt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *