Huertos Ayni projektet växer

I slutet av maj startade vi vårt projekt Huertos Ayni. Syftet var att lära familjer att odla sina egna grönsaker och skapa ett annat konsumtionsmönster. Odlingarna syftade också till att möjliggöra för familjerna att sälja en del av sin produktion för att därigenom skapa en extrainkomst de så väl behöver i dessa coronatider.

Varje familj får 128 grönsaksplantor och framförallt utbildning och rådgivning i grönsaksodling. Vi började med 60 familjer. Nu är över 180 familjer engagerade. Och vi fortsätter att expandera detta projekt bland annat till angränsande kommuner i Inkas heliga dal.

Nu får vi bilder från flera av grönsaksodlingarna. Familjerna har tagit detta projekt på mycket stort allvar och lagt ner mycket tid och omsorg för att själv kunna odla sina grönsaker.

Detta projekt visar att det finns en stor inre kraft och vilja hos dessa fattiga familjer att finna lösningar att komma bort från sin fattigdom. Vi är mycket stolta att vara en katalysator för att frigöra denna inre kraft. Detta projekt visar också att vi med ganska små medel kan göra storverk för många fattiga familjer. Tillsammans gör vi skillnad.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *