Kit Ayni på hälsocentralen i Pisac

En fertil peruanska föder i genomsnitt idag 2,2 barn. Går vi femtio år tillbaka födde varje kvinna sex barn. I Sverige föds 1,7 barn och den siffran har varit relativt konstant under femtio år. En viktig del i vår hjälpverksamhet i Calcaprovinsen gäller förlossningsvården. Vi vill medverka till att skapa tryggare och säkrare förlossningar på hälsocentralerna istället för hemmaförlossningar under svåra förhållanden. Därför har vi byggt fem kvinnohus – Casa Materna – dit kvinnorna kan komma dagarna före beräknad förlossning och få råd och stöd av sjukvårdspersonalen. Denna satsning har minskat antalet komplikationer.

Ett annat projekt är att dela ut startpaket för nyfödda – Kit Ayni, som innehåller det mesta ett nyfött barn behöver. Det är de allra fattigaste som föder sina barn på det statliga hälsocentralerna (de mera besuttna vänder sig till privata kliniker). Och dessa fattiga föräldrar har ofta inte råd med de basala behov som ett nyfött barn har. Därför delar vi ut sedan flera år våra Kit Ayni till nyfödda barn. Vår Marisol Rosales besökte hälsovårdscentralen i Pisac i förra veckan och hade då glädjen att dela ut dessa till några nyblivna mammor. Tacksamheten är mycket stor hos de nya familjerna och även hos personalen på hälsocentralerna som upplevt många gånger att nyfödda barn beroende på familjernas fattigdom fått en dålig start i livet. Tack alla ni Peruvänner som gjort denna satsning möjlig. Tillsammans gör vi skillnad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *