Nyheter

Nya skolan i bergsbyn Bandarayoc

Vi har under flera år besökt skolan i bergsbyn Bandarayoc – en skola i mycket dåligt skick med glada elever men misströstande lärare. Vi har stöttat barnen med skoluniformer och riktiga skor. Både barn och lärare har bekräftat att dessa … Läs mer »

Gumercinda och Fidel

Den första familj jag lärde känna när jag kom till Calca 2011 var Gumercinda och Fidel. De bodde under mycket enkla förhållanden med sina två döttrar Jenifer och Ana. Fidel arbetade med att köra varor till den lokala marknaden med … Läs mer »

Vår satsning på MINSA Calca invigd

Nu är vi färdiga med vårt projekt att rusta upp MINSA Calca – stadens BB. Vi besökte sjukhuset för ett år sedan och fann standarden och arbetsförhållandena undermåliga både för patienter och personal. Vi började med att installera en tvättmaskin … Läs mer »

Casa Materna gör skillnad

Vi byggde upp Casa Materna för att ge fattiga kvinnor från bergsbyarna en trygg förlossning vid MINSA Calca. Hit får kvinnorna komma dagarna före beräknad förlossning och få den service BB-avdelningen kan erbjuda. Casa Materna är uppbyggd med utrustning för … Läs mer »

Escuela Taller Ayni

Peru är ett av världens mest spännande länder när det gäller textilier. Fortfarande arbetar man i en obruten flertusenårig tradition av unikt hantverkskunnande – en tradition som förts vidare från en generation till nästa. Den textila traditionen är särskilt stark … Läs mer »

Äggproduktion i Urco, Calca

Vi har en plan att starta småskalig äggproduktion med familjer i Calca med målet att hjälpa dem till egen försörjning. Förra året byggde vi två sådana anläggningar. De blev inte riktigt som vi tänkt oss och med nya instruktioner har … Läs mer »

Upprustning MINSA Calca

I vår stora satsning på förbättring av förlossningsvården i Calca har nu turen kommit till upprustning av själva BB-avdelningen på MINSA Calca. Igår lämnade vi över till sjukhusledningen filtar, lakan, kuddar och överkast – basala förnödenheter som det är stor … Läs mer »

Fortsatt utdelning av Kit Ayni

Vi har under det senaste halvåret delat ut 300 startpaket för nyfödda på MINSA Calca. Dessa startpaket, som vi kallar Kit Ayni, innehåller det mesta ett nyfött barn behöver såsom babykläder, filtar, badhandduk, hygienartiklar, blöjor mm. . Föräldrarna kommer från … Läs mer »

Casa Materna

I onsdags invigde vi Casa Materna – vårt hus för blivande mammor. De allra fattigaste familjerna i Calca föder sina barn på MINSA Calca. Flera av dem bor i bergsbyar, ofta ganska avlägsna och otillgängliga. Detta betyder att det alltid … Läs mer »

Skoluniformer Pampallacta

Vi har i veckan varit i bergsbyn Pampallacta och delat ut 120 skoluniformer. Pampallacta är en fattig bergsby och när jag besökte skolan härom året fanns det inget barn som hade skoluniform. Prioriteten för barnen och deras familjer är att … Läs mer »