Nyheter

Casa Materna Lares

I förra veckan invigde vi Casa Materna Lares – ett hus för havande kvinnor att komma till just före beräknad förlossning. Lares är en av Perus fattigaste kommuner och ligger i gränslandet mellan höglandet och djungeln två timmars bilfärd norr … Läs mer »

Vår butik Huertos Familiares Ayni

I slutet av maj startade vi vårt projekt Huertos Ayni då vi hjälpte 200 familjer att starta egen odling av grönsaker. Varje familj fick 128 grönsaksplantor, kompostjord och framförallt utbildning och rådgivning. Målet med projektet var att öka deras självhushållning … Läs mer »

Våra bibliotek i Calca

Sedan flera år tillbaka har vi bedrivit biblioteksverksamhet i Calca. Bakgrunden var att ingen kommun i Inkas heliga dal erbjöd denna tjänst av kostnadsskäl. Det började med en enkel mobil enhet. Sedan satte vi upp mindre bibliotek vid femton skolor. … Läs mer »

Fortsatt hjälp till covid-19-drabbade familjer

Vår kampanj för att förse sjukhuset i Calca med utrustning och mediciner för att ta hand om covid-19-drabbade personer fortsätter. Uppslutningen är stor och många invånare vill hjälpa till genom skänka olika saker, som vi sedan säljer via nätauktion. Nästa … Läs mer »

Kampanj för covid-19-vård vid sjukhuset

Covid-19-situationen är kritisk i Peru. Peru tillsammans med sina grannar Brasilien och Chile samt USA är värst drabbade räknat som smittade per 1 miljon invånare. Peru ligger också högst när det gäller dödstalen. Från början var det ett storstadsfenomen, men … Läs mer »

Bokbussen på besök i Saylla

Covid-19-situationen är svår i Peru. Skolorna är fortsatt stängda. Skolbarnen tvingas stanna hemma. Längtan att komma tillbaka till skolan är stor. Lusten att läsa och förkovra sig är stark. Därför har vårt bibliotek Biblioteca Ayni, som vi startade vid årsskiftet, … Läs mer »

Vi fortsätter med Bolsas Solidarias

Hitintills har vi delat ut 900 väl tilltagna matpaket till fattiga äldre och barnfamiljer i Calca. Men coronakrisen förvärras i Peru. Därför fortsätter vi med utdelningarna av våra matpaket – Bolsas Solidarias. Vi har kapaciteten 60 matpaket i veckan. I … Läs mer »

Huertos Ayni projektet växer

I slutet av maj startade vi vårt projekt Huertos Ayni. Syftet var att lära familjer att odla sina egna grönsaker och skapa ett annat konsumtionsmönster. Odlingarna syftade också till att möjliggöra för familjerna att sälja en del av sin produktion … Läs mer »

Matpaket till covid-19 patienter

Coronapandemin drabbar invånarna i Peru hårt och då särskilt de allra fattigaste. Peru är det femte mest drabbade landet i världen. Covid-19 finns nu också i Calca. I förra veckan fanns det 50 drabbade familjer. Vi har under en tioveckors … Läs mer »

Nytt projekt – Huertos Ayni

Coronapandemin drabbar invånarna i Calca hårt. De flesta har tappat sin försörjning och besparingarna är slut. För att hjälpa drabbade familjer har vår eldsjäl Jaime Nunez del Prado startat kampanj för att hjälpa dessa fattiga familjer att odla sina egna … Läs mer »