Sjuksköterskeskolan Clorinda Matto de Turner Calca

I Calca finns sjuksköterskeskolan IESTP Clorinda Matto de Turner Calca. Utbildningen är treårig och det är 30 elever varje år som utexamineras. Utbildningen bedrivs i ändamålsenliga och nybyggda lokaler. Anledningen till att vi besökte skolan i höstas var att vår stipendiat Ana går sitt tredje år på skolan.

Eleverna betalar terminsavgift och får själva stå för kläder, skolböcker, förbrukningsmaterial och en del av laboratorieutrustningen. Vi blev väl omhändertagna av skolans rektor och lärare. Rundvandringen i lokalerna visade glada elever, trevliga lärare och ordning och reda. Rektorn tackade oss för att vi finansierade Anas utbildning och berömde Ana för hennes plikttrogenhet och flit. Vi var alla lite stolta. Dessutom förklarade hon att det finns fler elever som skulle behöva externt stöd liksom att skolan behöver stöd för att kunna köpa mer utrustning till skolan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *