Startpaket KitAyni till nyfödda barn

Marisol Rosales är ledare för vår lokala stiftelse Ayni Calca Peru vanners. För några dagar sedan gjorde Marisol ett återbesök på hälsovårdscentralen i Pisac. Där har vi dels byggt ett Casa Materna – kvinnohus dit havande kvinnor får komma dagarna före beräknad nedkomst för att få råd och stöd inför förlossningen – och dels delar vi ut vårt startpaket – Kit Ayni – till alla nyfödda barn. Kit Ayni innehåller det mesta ett nyfött barn behöver och som barnens fattiga föräldrar sällan har råd med. Vi gör detta för att minska antalet komplikationer i samband med förlossningen och ge de nyfödda barnen bättre förutsättningar att få en bra start i livet. Varje fertil kvinna i Peru föder i genomsnitt 2,2 barn. Om vår satsning på förlossningsvården påverkar denna siffra vet jag inte, men jag vet att andelen komplikationer minskar i samband med förlossningen och under barnens första tid i livet. Tack alla Peruvänner för ert stöd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *