Humanitär hjälpverksamhet och välgörenhet i Inkas heliga dal uppe i Anderna

Peru är ett av de fattigaste länderna i Sydamerika. Många familjer har svårt att klara sin försörjning och lever i misär. Barn lever med svält som ständig följeslagare. Att dagligen kämpa för sin överlevnad hindrar många barn från att få en god utbildning. Men trots svåra levnadsomständigheter är peruanerna glada, öppna och gästfria med starka familjeband och syskonkärlek.

Stiftelsen Perus vänner genomför humanitär hjälpverksamhet i Inkas heliga dal i Anderna med orten Calca som utgångspunkt. Calca ligger på drygt 2 900 meters höjd mellan den forna Inkahuvudstaden Cuzco och Machu Picchu, ett av världens sju nya underverk.

Den välgörenhet stiftelsen bedriver är till en del riktad mot barn och ungdomar och deras utbildning. Välgörenheten är också inriktad mot kvinnor och familjer genom att hjälpa dem till en egen försörjning enligt principen hjälp-till-självhjälp.

Drömmen som blev verklighet

”Drömmen som blev verklighet” är berättelsen om hur det gick till att starta hjälpverksamhet i Calcaprovinsen i Anderna och vad vi åstadkommit under mer än 10 år. Denna skrift skickar vi gärna till dig.

.

Mer info, bokbeställning »