Hjälpprojekt

Grunden till fattigdom är bristen på meningsfulla jobb. För att kunna skapa jobb som löser den egna försörjningen måste utbildning komma i första hand. Det gäller att se till att de fattiga barnen har möjlighet att gå i skolan. Det gäller att utbilda de fattiga familjerna i yrkeskunskap och entreprenörskap. Det gäller att lära de fattiga att leva sunt och hälsosamt. Målet är att skapa egen försörjning och drägliga levnadsförhållanden enligt principen hjälp-till-självhjälp.

Projekt Barn

 • Skoluniformer
 • Stipendier för ungdomar för högre studier
 • Fyra skolor för handikappade barn
 • Julklappar till de allra fattigaste barnen
 • Skor till barn i fattiga bergsbyar
 • Bibliotek i Calca – Biblioteca Ayni
 • Program för ungdomar i utsatta områden
 • Belysning med solceller

Projekt Familjer

 • Skola för textilt hantverk – Cepro Virg Asunta Ayni
 • Biodling
 • Småskalig äggproduktion
 • Systugor för sömmerskor från textilskolan
 • Hemodling av grönsaker – Huertos Ayni
 • Växthus för grönsaksodling
 • Import av vävda halsdukar

Projekt Hälsovård

 • Upprustning av sjukhuset i Calca – MINSA Calca
 • Sex kvinnohus för havande kvinnor – Casa Materna
 • Startpaket för nyfödda barn – Kit Ayni
 • Matpaket till covid-drabbade familjer – Bolsas solidarias
 • Mediciner och syrgas till covid-drabbade familjer
 • Anti-covidpaket till pensionärer i bergsbyar
 • Upplysningskampanj för ungdomar (oönskade graviditeter, sexuellt överförbara sjukdomar, våld i hemmet)

Basen för stiftelsens verksamhet i Calca är ONG AYNI Calca Perus vanner. ONG är en av stiftelsen registrerad icke-statlig organisation som verkar ideellt och som står under myndigheternas kontroll. Ordet AYNI kommer från inkaspråket och betyder hjälp-till-självhjälp, solidaritet och omsorg. Så fungerade relationerna under inkatiden inom familjen, stammen, regionen och samhället. AYNI speglar väl tanken med stiftelsens hjälpverksamhet i Calca.