Hjälpprojekt

Grunden till fattigdom är bristen på meningsfulla jobb. För att kunna skapa jobb som löser den egna försörjningen måste utbildning komma i första hand. Det gäller att se till att de fattiga barnen har möjlighet att gå i skolan. Det gäller att utbilda de fattiga familjerna i yrkeskunskap och entreprenörskap. Det gäller att lära de fattiga att leva sunt och hälsosamt. Målet är att skapa egen försörjning och drägliga levnadsförhållanden enligt principen hjälp-till-självhjälp.

Påbörjade projekt

 • Skoluniform till fattiga barn
 • Stipendier för ungdomar för högre studier
 • Begagnade barnkläder från Sverige
 • Biodling
 • Upprustning av en skola för handikappade barn
 • Julklappar till de allra fattigaste barnen
 • Skola i textilt hantverk för kvinnor – Escuela Taller Ayni
 • Småskalig äggproduktion
 • Skor till barn i fattiga bergsbyar
 • Startpaket för nyfödda barn – Kit Ayni
 • Upprustning av BB i Calca – MINSA Calca
 • Hus för havande kvinnor från bergsbyarna nära BB – Casa Materna

Kommande projekt

 • Bibliotek för barn
 • Upprustning av ytterligare en skola för handikappade barn
 • Skapande av en marknad i Skandinavien för peruanskt textilhantverk
 • Samverkan mellan svenska designers och peruanska hantverkare
 • Skola för utbildning i företagande och ekonomi
 • Volontärarbete

Basen för stiftelsens verksamhet i Calca är ONG AYNI Calca. ONG är en av stiftelsen registrerad icke-statlig organisation som verkar ideellt och som står under myndigheternas kontroll. Ordet AYNI kommer från inkaspråket och betyder hjälp-till-självhjälp, solidaritet och omsorg. Så fungerade relationerna under inkatiden inom familjen, stammen, regionen och samhället. AYNI speglar väl tanken med stiftelsens hjälpverksamhet i Calca.