Ge en gåva

Upprinnelsen till Insamlingsstiftelsen Perus vänner var en privat resa till Peru för att uppleva flera av världens främsta sevärdheter. Det var mäktigt men överskuggades av upplevelsen och kontakten med det peruanska folket. Trots stor fattigdom mötte vi glada och gästfria människor. Vi upplevde en stolthet, en stark familjegemenskap och en anda som kan göra oss svenskar avundsjuka.

Ett privat stödprojekt startades. Att få ge och uppleva att hjälpen gör skillnad för mottagarna skapade en glädje och lyckokänsla. Än en gång bekräftades den gamla lärdomen att goda gärningar är ett effektivt sätt att bli lyckligare – både för givaren och mottagaren.

Insamlingsstiftelsen Perus vänner skapades i maj 2012. Alla – privatpersoner, familjer, organisationer, företag – är välkomna att genom gåvor medverka till att fattiga barn och familjer kan hjälpas till en egen försörjning och bättre levnadsförhållanden.

Stöd vår hjälpverksamhet genom att skänka pengar. Du kan bli månadsgivare. Det kan vara som en minnesgåva eller högtidsgåva. Det kan vara en aktivitet och gåva gentemot ditt företags kunder och anställda. Det finns många sätt och skäl att med en gåva hjälpa Stiftelsen Perus vänner att bekämpa fattigdomen i Peru.

Stöd Stiftelsen Perus vänner att hjälpa fattiga barn och familjer i Inkas heliga dal i Peru genom att sätta in ditt bidrag på

Bankgiro 900 – 5760       Swish 123 900 57 60

Ange gärna kontaktuppgifter (e-mail eller telefon) för vidare kontakter.

Ge en gåva till Peru