Ge en gåva

Upprinnelsen till Insamlingsstiftelsen Perus vänner var en privat resa till Peru för att uppleva flera av världens främsta sevärdheter. Det var mäktigt men överskuggades av upplevelsen och kontakten med det peruanska folket. Trots stor fattigdom mötte vi glada och gästfria människor. Vi upplevde en stolthet, en stark familjegemenskap och en anda som kan göra oss svenskar avundsjuka.

Ett privat stödprojekt startades. Att få ge och uppleva att hjälpen gör skillnad för mottagarna skapade en glädje och lyckokänsla. Än en gång bekräftades den gamla lärdomen att goda gärningar är ett effektivt sätt att bli lyckligare – både för givaren och mottagaren.

Insamlingsstiftelsen Perus vänner skapades i maj 2012. Alla – privatpersoner, familjer, organisationer, företag – är välkomna att genom gåvor medverka till att fattiga barn och familjer kan hjälpas till en egen försörjning och bättre levnadsförhållanden.

Stöd vår hjälpverksamhet genom att skänka pengar. Du kan bli månadsgivare. Det kan vara som en minnesgåva eller högtidsgåva. Det kan vara en aktivitet och gåva gentemot ditt företags kunder och anställda. Det finns många sätt och skäl att med en gåva hjälpa Stiftelsen Perus vänner att bekämpa fattigdomen i Peru.

Många hjälper oss genom att köpa våra gåvobevis – en mycket populär gåva som alternativ till en blomma eller en flaska vin. Våra gåvobevis skänker glädje och tacksamhet både till den som får gåvan och det barn som får en par skor eller skoluniform och den familj som får ett startpaket till sitt nyfödda barn.

Skoluniform. Skänk en skoluniform till ett barn i Peru. Gåvobeviset kostar 300 kr och möjliggör för ett fattigt barn att få gå i skolan.

Startpaket för nyfödda – Kit Ayni. Vi ger varje nyfött barn på sjukhuset Salud de Pisac ett startpaket med det nödvändigaste, som föräldrarna oftast inte har råd till. Gåvobeviset kostar 300 kr.

Gåvobevisen beställs enklast genom ett mejl till hakan@perusvanner.se eller genom att sätta in pengarna på stiftelsens bankgiro eller Swish med angivande av beställningen och adress.

Stöd Stiftelsen Perus vänner att hjälpa fattiga barn och familjer i Inkas heliga dal i Peru genom att sätta in ditt bidrag på

Bankgiro 483 – 3687      Swish 123 526 65 31

Ange gärna kontaktuppgifter (e-mail eller telefon) för vidare kontakter.

Sedan 14 oktober 2019 är stiftelsen godkänd av Skatteverket att ta emot gåvor som berättigar givaren till en skattereduktion på 25 % för gåvor överstigande 2 000 kr under ett kalenderår. Den maximala skattereduktionen är 4 000 kr per år. De givare som vill utnyttja denna möjlighet ombeds att anmäla sitt personnummer till stiftelsen.