Stiftelsens åtaganden

Stiftelsens mål är att bedriva hjälpverksamhet i Inkas heliga dal i Peru med orten Calca som utgångspunkt. I Calca har skapats en lokal organisation för projektledning och projektstyrning. Stiftelsen garanterar givarna:

  • Hjälpen går utan mellanhänder direkt till de hjälpbehövande
  • Givaren får vid önskemål bestämma inriktningen på vad gåvan ska
    användas till
  • Givaren får rapport om vem hjälpen går till och effekten av hjälpen
  • Givaren kan få direktkontakt med mottagarna av hjälpen
  • Allt arbete görs på ideell basis

Insamlingsstiftelsen Perus vänner grundades av Håkan Meyer. Stiftelsens styrelse består av tre ledamöter:

Christer Eirefelt, Falkenberg. Tidigare riksdagens vice talman och landshövding i Gävleborgs län

Ulf Mazur, Stockholm. Grundare och VD i Matpriskollen.se

Håkan Meyer, Göteborg. Tidigare ledare av Albatross78 Företagsutvecklarna AB – ett rådgivningsföretag inriktad på företagsöverlåtelser och styrelsearbete.

Stiftelsens revisor är Håkan Johnsson, HGM Revision AB i Falkenberg.

Två personer är särskilt viktiga i stiftelsens hjälporganisation. Samordnare av stiftelsens aktiviteter är Alex Bendezu – svenskperuan med många år både i Sverige och Peru. Alex är grundare av ALEXITO Peruspecialisten i Stockholm. I samband med stiftelsens stämma 2017 lämnade Alex sin aktiva roll och utsågs till hedersledamot i styrelsen. ONG AYNI Calca leds av Marisol Rosales.