Revisor i AYNI Calca

Vår organisation inom AYNI Calca har förstärkts med revisor Gerardo Pinto. Målet med att ha en oberoende revisor är att säkerställa att avsatta pengar utnyttjas optimalt och kommer de hjälpbehövande till fullo till godo i kommande projekt.