Skoluniform till 120 barn

I Peru måste man ha skoluniform för att gå i de offentligt finansierade skolorna. Har man inte skoluniform 15 dagar efter skolstart måste man lämna skolan. Detta drabbar barnen i de allra fattigaste familjerna. Nu börjar ett nytt läsår i … Läs mer »