En väg ur fattigdomen i Lares

I april startade vi ett projekt i Lares med att hjälpa 25 familjer att komma igång med uppfödning av slaktkycklingar och marsvin. Lares är Perus fattigaste kommun och vår bedömning är att 80 % av invånarna är extremt fattiga. Marisol … Läs mer »

Solceller i bergsbyn Quello Quello

Marisol åkte igår till bergsbyn Quello Quello som ligger ovanför Pisac för att dela ut solceller till invånarna. Elbolaget Electro vägrar att dra elledningar till denna fattiga by med argumentet att invånarna bor utspritt i området och oftast långt från … Läs mer »

Skoluniformer på Senor de la Vara

Årets utdelning av skoluniformer avslutades i veckan med skolan Senor de la Vara i Calca. Detta är en skola för barn med särskilda förmågor. På skolan samlades elever, personal, mammor, pappor och mor/farföräldrar för att närvara vid utdelningen som leddes … Läs mer »

Edson och Jeferson

Edson, 24 år och Jeferson, 15 år är två pojkar som går på skolan Senor de la Vara i Calca – en skola för barn med särskilda förmågor som vi är engagerade i. Båda har Downs syndrom. För att ge … Läs mer »

Fattigdomsbekämpning i Sicllabamba

Årets julklapp 2022 var en satsning på den fattiga bergsbyn Sicllabamba. Byn ligger på 3 747 m höjd och består av 80 familjer. Satsningen är att hjälpa familjerna igång med odling av grönsaker och blommor samt uppfödning av marsvin. Marisol besökte … Läs mer »

Projekt Agne Svanberg

Vi startade ett projekt på förskolan Nino Jesus de Praga för en månad sedan. På skolan finns 48 treåriga elever varav 30 har talsvårigheter. Projektet avser att med hjälp av psykolog och talpedagog hjälpa barnen att utveckla sina talförmågor. Men … Läs mer »