Bergsbyn Tortora

Fattigdomen är större ju högre upp man kommer i Anderna. Utdelningen av 150 skoluniformer nu i mars gällde även skolbarnen i bergsbyn Tortora. Tacksamheten för vår insats är mycket stor, vilket visades oss genom att hela byn samlades och tackade Jaime … Läs mer »