Matprogram för fattiga barn

De allra fattigaste barnen i Peru genomför sin grundskoleutbildning på kvällstid (kl. 18 – 22). På dagarna måste de vara hemma och hjälpa till i sina familjer med olika sysslor som en del i att skapa försörjning för familjerna. Men … Läs mer »