Utdelning av Kit Ayni fortsätter

Vi fortsätter vår utdelning av vårt startpaket för nyfödda – Kit Ayni – till alla nyfödda barn på MINSA Calca. Det föds 50 barn i månaden på MINSA Calca och vi har nu delat ut nästan 600 Kit Ayni. De … Läs mer »

Belysning till förskolor

I Calca finns det 45 förskolor som saknar el. Staten som är huvudman för skolorna vill inte satsa pengar på att dra in el och då även svara för elkostnaden. Vi har besökt en av dessa förskolor. Det var en … Läs mer »