Ana – ytterligare en stipendiat

Nu har även Ana fått svenska faddrar. Ana är 17 år och studerar till sjuksköterska i Calca. Utbildningen är på tre år där teori varvas med praktik uppe i olika bergsbyar. Ana kommer från mycket fattiga hemförhållanden och hon skulle … Läs mer »

Biodlingsprojektet i Lamay

2015 startade vi ett biodlingsprojekt tillsammans med 19 fattiga småbönder i orten Lamay. Bönderna fick 137 bikupor och all annan utrustning som skyddsdräkter och honungsslungor. Bikuporna är placerade på 2 900 – 3 750 m höjd. Honungssäsongen 2016 var utrustningen … Läs mer »