En elev på PRITE de Pisac

Gregoria Velasquez är 41 år och bor i samhället Quello Quello. Gregoria är mamma till 6 barn, varav det yngsta är 2 år och är döv. Detta barn går på vår skola för barn med särskilda förmågor PRITE de Taray, … Läs mer »

Fattigdomsbekämpning i Calcaprovinsen

Vi har flera pågående projekt att hjälpa fattiga familjer i Calcaprovinsen ur sin fattigdom. Mer än 100 familjer har nu blivit uppfödare av marsvin och ankor eller grönsaksodlare. Syftet är att detta ska ge dem en bättre kost och samtidigt … Läs mer »

Textilskolan Cetpro Virg Asunta Ayni

Vi driver textilskolan Cetpro Virg Asunta Ayni sedan 2016. I denna skola utbildar vi kvinnor i sömnad och brodyr. I år går 30 elever på skolan. Flera av eleverna är ensamstående kvinnor. Målet är att den ettåriga utbildningen ska resultera … Läs mer »

Grönsaksodling på en skola i Coya

I juli startade vi ett projekt vid skolan i Sacaca med grönsaksodling. Syftet med projektet är att lära eleverna hur man odlar grönsaker och samtidigt berika elevernas skolmat. Det långsiktiga syftet är att eleverna ska fungera som kunskapsbärare och ambassadörer … Läs mer »

Toribia och Hilaria i bergsbyn Chumpe

I bergsbyn Chumpe bor Toribia tillsammans med sin man Mario Banos och deras fyra barn, varav tre har börjat skolan. För att kunna försörja familjen arbetar Mario Banos i Quillabamba, som ligger långt hemifrån. De är med i vårt program … Läs mer »

Hjälp till självhjälp i Chumpe

Chumpe är en mycket fattig bergsby, som ligger precis vid trädgränsen på 3 800 m höjd. I Chumpe bor 60 familjer och är småjordbrukare. Men dessa jordbruk räcker inte för att kunna försörja familjerna. Därför arbetar många av männen på andra … Läs mer »