Hjälpverksamheten i Calca upphör

Efter 12 framgångsrika år med hjälpverksamhet i Calcaprovinsen har vi beslutat avveckla stiftelsen. En drivkraft för oss, förutom huvudsyftet att hjälpa familjer till egen försörjning och barn till utbildning, har varit att minimera våra administrativa kostnader så att givarnas pengar … Läs mer »