Casa Materna mars 2019

Vi fick en hälsning från Casa Materna. Det är vårt hus för havande kvinnor att komma till dagarna före förväntad förlossning. Kvinnorna kommer från avlägsna och svårtillgängliga fattiga byar och risken är stor att de annars inte hinner fram till … Läs mer »