Utvärdering av våra hjälpinsatser

Stiftelsen Perus vänner har blivit kontaktad av Astrid Pettersson som erbjudit sig som volontär att besöka Calca och göra en utvärdering av våra nuvarande hjälpprojekt. Astrid håller just nu på  med att fräscha upp sina spanskkunskaper i Cusco och kommer … Läs mer »

Lokal samordnare i Calca

Vår hjälpverksamhet i Inkas heliga dal i Peru börjar nu finna sina former och vi står i begrepp att öka våra insatser. För att säkerställa att våra satsningar blir lyckosamma och effektiva har vi kommit överens med Jaime Nunez del … Läs mer »