Skoluniformer 2023

500 skoluniformer till elever vid 12 skolor är resultatet av årets satsning på eleverna i Calcaprovinsen. I år prioriterade vi skolor i fattiga bergsbyar och skolan för barn med särskilda förmågor i Calca. Varje skola har sina färger och logotyper. … Läs mer »

Görans utställning

I måndags var vi på vernissage på Gullholmen. Peruvännen Göran Dahlberg visade där 90 akvareller. Det speciella med denna utställning var att all försäljning oavkortat går direkt till Perus vänner att användas i vårt hjälparbete i Calca. Vi bjöds på … Läs mer »