Äggproduktionen snart igång

Vi har under sommaren tillsammans med två familjer i bergsbyarna Chimpacalca och Parcco byggt två hönsgårdar för vardera 40 höns. Idag kom kycklingarna och tillsammans med foder och kompletterande utrustning är nu hönsgårdarna i drift. Målet är att hjälpa dessa två familjer till en egen försörjning. Om projektet utvecklas väl är målet att utveckla detta projekt till fler familjer. En första utvärdering sker i månadsskiftet oktober/november då vi är på plats.

1 2 3 5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *