Årsdagen för personer med funktionsnedsättning

I fredags högtidlighölls årsdagen för personer med funktionsnedsättning. Det är viktigt att lyfta fram dessa utsatta handikappade barn eftersom historiskt har dessa gömts undan. Det har på något sätt varit skamfullt att ha ett handikappat barn.
I Calca finns sedan flera år en skola för barn med särskilda förmågor, som man kallar dem i Peru – CEBE Senor de la Vara. Vanliga handikapp är downs syndrom, autism, döv/stumma. 2016 besökte vi skolan och fann att resurser saknades för att utveckla dessa utsatta barn. Tillsammans med Stiftelsen Children in Focus beslutade vi oss för att under en treårsperiod förse skolan med utrustning för barnens motoriska och mentala utvecklig. Det var allt från en hoppborg till datorer med utvecklande spel.
Myndigheterna uppmärksammade denna insats och såg vilken effekt det gav på barnens utveckling. Detta resulterade i en större satsning med liknande skolor i kommunerna Yanatile och San Salvador under 2019 och i Lares för bara några dagar sedan. Respektive kommun står för lokalerna, skolmyndigheten UGEL Calca för det pedagogiska innehållet och lärare och vi för utrustning för barnens motoriska och mentala utveckling. Vi räknar med att det finns 25 – 30 barn per skola. Dessutom finns mer än det dubbla antalet handikappade barn i varje kommun som inte kan komma till skolan beroende på att de bor otillgängligt och inte kan ta sig till skolan. Skolornas lärare gör hembesök för att även hjälpa dessa barn.
Vi är stolta av att ha medverkat att myndigheterna nu vill satsa även på dessa barn. Och vi är mycket tacksamma för det viktiga samarbetet och stödet från Children in Focus.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *