Bergsbyn Paru Paru

Paru Paru är en bergsby på nästan 4 000 m höjd. Det är ett fattigt område och den enda gröda som klarar av att odlas på friland är potatis. Skolan i Paru Paru har 62 elever. Vi har stöttat skolan med dels ett växthus och grönsaksplantor och dels skoluniformer. Skolans rektor Denisio visade stolt upp växthuset och berättade att eleverna skördar grönsaker varje dag och dessa grönsaker blir en viktig del i elevernas skolmat. Normalt är undernäring och anemi vanligt i dessa områden. Rektorn tackade oss för växthuset och skolans ordningsman Reynaldo, 13 år tackade för skoluniformerna. Han berättade att få en skoluniform betyder mycket. Det ökar intresset för skolarbetet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *