Fattigdomsbekämpning i Lares

Lares är Perus fattigaste kommun. Av de drygt 7 000 invånarna uppges 80 % vara extremt fattiga. Där startade vi uppfödning av slaktkycklingar och marsvin med 25 familjer i april 2023. I slutet av oktober besökte vi 10 av familjerna. Dessa besök var en av vår resas höjdpunkter. Vi mötte mycket engagerade, noggranna och framgångsrika uppfödare med god ordning i sina stallar och runt sina hem. Trots stor fattigdom har de inrett sina lokaler på ett bra sätt. Många har satt skyltar som tack till vår lokala stiftelse Ayni Calca. De har tagit väl hand om sina djur och lyckats bra med uppfödningen. En del av djuren har konsumerats av familjerna medan merparten sålts till bra priser. Nu fortsätter uppfödningarna, några har redan expanderat. För detta projekt har betytt mycket för familjerna. Undernäring och problem med anemi hos barnen har minskat. Familjerna har fått en inkomst de så väl behöver. De har fått en stolthet. Många ser en möjlighet att genom projektet nå nya mål i livet. ”Nu har vi råd att köpa baslivsmedel”, ”kan vara början till ett eget boende”, ”nu har vi råd att skicka sonen till Cusco för teknisk yrkesutbildning” är några kommentarer från uppfödarna, vilket visar framgången i projektet. Tacksamheten är mycket stor. Detta projekt har möjliggjorts tack vare stöd från i Göteborg.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *