Småskalig äggproduktion

Nu bygger vi hönsgårdar på flera ställen i Calcaområdet. Nuvarande projekt är att vi ska bygga sex hönsgårdar för vardera 40 höns tillsammans med sex familjer. Syftet med detta projekt är att hjälpa fattiga familjer till egen försörjning och samtidigt säkerställa att barnen i familjerna får god, näringsriktig kost. Hönsgårdarna har vi prefabricerat i en verkstad i Calca och de transporteras och monteras nu hemma hos familjerna. Flera av dessa bor svårtillgängligt. Installationerna måste vara klara de närmaste dagarna för om drygt två veckor kommer vi från Sverige att vara på plats i Calca och hjälpa familjerna med råd hur de ska sköta sina hönsgårdar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *