Textilskolan Escuela Taller Ayni

För sju år sedan startade vi i liten skala en egen sömnads- och konsthantverksskola för kvinnor i Calca. Vi kallade skolan Escuela Taller Ayni. Detta gjorde vi i egen regi. Successivt såg vi vilket uppdämt behov det fanns för dessa kvinnor och för fyra år sedan tecknade vi ett avtal med skolmyndigheten UGEL Calca att driva denna skola tillsammans. Vi står för lokaler och den maskinella utrustningen. UGEL Calca bidrager med lärare och det pedagogiska innehållet. Det är en ettårig utbildning. Tidvis har vi haft upp till 40 elever på skolan.

Många av kvinnorna på skolan är ensamstående med barn. Målet med utbildningen är att ge kvinnorna en utbildning och färdighet som gör det möjligt för dem att sälja sina tjänster och därmed skapa egna inkomster och få en bättre livskvalitet för sina familjer. Vi i stiftelsen använder också skolans elever till att sy upp våra skoluniformer. Kvinnorna har också sytt upp lakan och arbetskläder för personalen på sjukhuset MINSA Calca. Vi har även en butik där vi säljer kvinnornas produkter. Allt för att hjälpa dem till en inkomst. Dessutom har vi hjälpt tre kvinnor att starta eget genom att sätta upp egna systugor.

Våra skollokaler är mycket slitna, små och inte helt ideala för denna utbildning. Just nu håller vi på med att göra en nödvändig renovering av lokalerna och köpa in fler symaskiner för att kunna ta emot eleverna när det nya läsåret börjar i mars. Vår plan är att när vi har råd bygga om våra lokaler så att de blir mer ändamålsenliga. Vi gör detta för att skolan fyller ett stort behov för dessa utsatta kvinnor. Vi har dessutom tecknat ett nytt avtal med UGEL Calca att driva Escuela Taller Ayni i ytterligare fyra år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *